ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ E-BOOKS

Το BEST ENGLISH STUDIES διοργανώνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ειδικό σεμινάριο προς όλους τους γονείς, για τα οφέλη, τις δυνατότητες και τη σωστή χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books).

Η παρουσία όλων των γονιών είναι απαραίτητη και προσκαλούμε όποιον από τους δύο γονείς είναι πιο εξοικειωμένος με την τεχνολογία να το παρακολουθήσει.


Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα σας γίνει παρουσίαση των e-books από ιδιαίτερα καταρτισμένο τεχνικό, όπου θα σας παρουσιαστούν οι δυνατότητές τους και θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε τυχόν απορίες ως προς τη χρήση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Κέντρου μας.