ΒΕST ENGLISH STUDIES SPECIALTIES

 

 

  • Βest Speaking Lab (B.S.L.) 

Ειδικά δωρεάν μαθήματα extra συνομιλίας στα Αγγλικά με native speakers,  με στόχο την ανάπτυξη presentations skills. 

  • Βest Grammar Revision (B.G.R.) 

Ειδικές επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής στο τέλος κάθε μήνα για  την καλύτερη αφομοίωση. 

  • Εξειδικευμένα εσωτερικά διαγωνίσματα προσομοίωσης

(λεξιλόγιο, γραμματικής, κατανόησης κειμένου, προφορικά, listening) για όλα τα πτυχία. 

  • Summer Classes  

Eνταντικά μαθήματα για όσους σπουδαστές επιθυμούν να αξιοποιήσουν  το χρόνο τους κατά τη θερινή περίοδο.  

  • Young Certificates for Learners  

Στο Βest English Studies υπάρχει ειδική και στοχευμένη προετοιμασία για όλα τα Young Certificates for Learners των Πανεπιστημίων Cambridge και Michigan.