ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: SPEAKING, UNDERSTANDING, EXPERIENCE

 

 

Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του Βest English Studies.

Να κάνει τη διαδικασία εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας μία ουσιαστική εμπειρία γνώσης για μικρούς και μεγάλους, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία,  τα καλύτερα εποπτικά μέσα και προάγοντας την επικοινωνία στα Αγγλικά μεταξύ των μαθητών.