Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: SPEAKING, UNDERSTANDING, EXPERIENCE

 

 

Αυτός  ακριβώς είναι ο στόχος του Βest English Studies.

Να κάνει τη διαδικασία εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας - ανεξαρτήτως ηλικίας - μία ουσιαστική και χρήσιμη εμπειρία γνώσης .